Evropský sociální fond

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

V letech 2008 - 2010 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2008 do 31.8.2010 bylo u zaměstnavatele MiRyz Soft s.r.o. prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci v rámci projektu podpořeno 1 SÚPM částkou 48 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 40 800 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 7 200 Kč.

Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče ve věku nad 50 let, se zdravotním handicapem, s neuplatnitelnou kvalifikací či dlouhodobě stojící mimo trh práce. Těmto uchazečům tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.