Jsme malá firma s několika zaměstnanci a zabýváme se poskyto- váním účetních služeb.

Podnikáme v oboru od roku 1990, kdy byla firma zaregistrována u Okresního úřadu v Šumperku na živnostenského referátu jako fyzická osoba Miluše Rýznarová – MiRyz Soft. Po deseti letech činnosti došlo ke změně formy právní subjektivity a v roce 2000 vznikla obchodní společnost MiRyz Soft s.r.o.

Jako jednatelka společnosti vedu náš pracovní tým. Od roku 1994 jsem daňovým poradcem, v roce 1996 jsem ukončila studium na Podnikatelské fakultě VUT v Brně v oboru daňové poradenství a v roce 1998 získala certifikát bilančního účetního Bankovního institutu a.s. Jsem členkou Okresní hospodářské komory v Šumperku a v roce 2008 jsem se přihlásila k Etickému kodexu člena HK ČR a Etickému kodexu Komory daňových poradců ČR.

Firma zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23568, datum zápisu 12.12.2000.

Elektronické podání Hospodářská komora Olomouc